KÖPVILKOR

På denna sida finns beskrivet de villkor som gäller för dina köp på, samt användning av, WECY webbsidor, www.wecy.se. Villkoren beskrivna utgör ett avtal mellan dig och WECY AB, organisationsnummer 559207-7720, Barrstigen 1A, 135 50 Tyresö, Sverige (hädanefter ”WECY”, eller ”vi”).

Hantering av kontouppgifter

Ditt användarkonto på WECY webbsidor måste hanteras med aktsamhet. På ditt konto lagras personuppgifter som kan användas av illasinnat bruk i orätta händer. För din personliga integritet är det viktigt att inloggningsuppgifter hanteras varsamt och att det inte sprids till någon annan part. Kontot är personligt och därav ska ingen annan känna till inloggningsuppgifterna. Det lösenord du ger ditt konto på WECY webbsidor bör inte användas för inloggning till någon annan tjänst än till WECY. Skulle du misstänka att någon kommit över dina inloggningsuppgifter som du använder till WECY måste du omgående meddela WECY på privacy.controller@wecy.se. Vi har högt utbildad personal med gedigen erfarenhet av IT-säkerhet och det finns ingen skam i att lyfta en säkerhetsrelaterad fråga. Vi tar säkerhetsfrågor på största allvar. 

Orderbekräftelse

När WECY har mottagit en beställning av dig skickar vi en elektronisk bekräftelse på lagd beställning till angiven e-postadress för din profil. Bekräftelsen kan komma innehålla en faktura beroende på betalningsmetod för ditt köp. Det är därför viktigt att du noggrant kontrollerar din e-postadress när du genomför en beställning. Vår rekommendation är att du sparar orderbekräftelsen för att underlätta eventuell framtida kontakt med WECY kundtjänst. Orderbekräftelsen utgör även kvittens på ditt köp. 

Betalning

WECY erbjuder dig betalning med Paypal eller kortbetalning (VISA, MasterCard eller American Express). Betalning med kort, oavsett vilket, administreras av Stripe (www.stripe.com) och denna tjänst kan användas av kunder i hela världen. Vid eventuella frågor eller synpunkter avseende betalning vänligen kontakta Stripe direkt. Skulle du av någon anledning behöva komma i kontakt med WECY angående en beställning, vänligen hör av dig till oss på customer.service@wecy.se. 

Priser

Alla priser på WECY webbplats är angivna inklusive moms i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vid leverans av varor utanför EU dras momsen av från beloppet angivet på sidan. Observera att det vid beställningar till land utanför EU kan tillkomma importtullar och skatter, vilka tillkommer när försändelse når leveransadressen. Du som kund ansvarar för att tillkommande avgifter, skatter och dylikt betalas. Eftersom WECY ej har möjlighet att förutse dessa avgifter kan vi inte uppskatta dess storlek. WECY rekommenderar att du kontaktar det lokala tullkontoret för mer information. 

Beställningar

Beställningar ska utföras av ägaren av kontot bakom beställningen. Utförs en beställning i annat namn utan dennes samtycke kommer detta att anmälas. WECY förbehåller sig rätten att ändra och korrigera priser på samtliga beställningar, inklusive slutliga köp. Om ett pris är felaktigt kan detta föranleda att WECY upphäver köpet och återbetalar det aktuella beloppet på bästa möjliga sätt. Detta kan ske när som helst. 

Som kund har du rätt att returnera beställd vara inom 14 dagar från det att beställningen mottogs. Denna rätt gäller endast under förutsättning att produkten och dess originalförpackning returneras i samma skick som det mottogs. Om du som kund vill använda dig av rätten att returnera en vara ska du kontakta WECY kundtjänst för att erhålla adress dit produkten ska skickas. Returförsändelsen betalas av kunden. Vid händelse att en vara är skadad under transport till kund ska WECY meddelas inom 7 dagar från att försändelsen skickades för kompensation. Kontrollera noggrant att paketering inte är skadad och skulle så vara fallet måste WECY kontaktas innan förpackningen bryts. 

Kampanjer och rabatter

Samtliga kampanjer med nedsatt pris gäller under en begränsad tid. Normalt sett kan inte flera erbjudanden kombineras vid ett köp. Undantag från detta kan endast godkännas av WECY-personal. Rabattkoder eller kuponger kan endast användas en gång per kund och köp. Så länge annat ej uppges är koden endast tillgänglig utifrån ordinarie pris (ej rea) och kan inte kombineras med andra rabatter. 

Vid uppenbart missbruk av erbjudanden, exempelvis kuponger och kampanjkoder, förbehåller WECY sig rätten att avbryta aktuell beställning. 

Kampanjer och rabattkoder gäller endast för nya beställningar och kan inte tillämpas retroaktivt. 

Leverans

WECY levererar alltid din order så snart som möjligt. Normal behandling av en beställning sker inom 1-2 arbetsdagar efter din orderbekräftelse och kan förväntas levereras inom 1-4 arbetsdagar inom Sverige och 2-15 arbetsdagar på internationella ordrar. Leveranstider är endast uppskattningar och kan ta längre tid än normal under högsäsong (t ex jul, Black week och andra kampanjeperiod). Vid en försening av leverans på mer än femton (15) arbetsdagar efter den beräknade leveranstiden, vänligen kontakta oss för utredning och nödvändiga åtgärder. 

WECY säkerställer att alla produkter noggrant kontrolleras i kvalitetskontroll innan de skickas till våra kunder. 

Vi kan inte garantera att färgerna i webbshopen i detalj återspeglar produktfärgerna. 

Leverans, avbeställningar och retur

WECY levererar produkter över hela världen. Leveranser inom Sveriges gränser görs med svenska Postnord. Du har rätt att avbeställa en order och lämna tillbaka varor genom att kontakta WECY kundtjänst. Läs mer om returer under rubriken ”Beställningar” på denna sida. 

Om du upplever att en leverans är osedvanligt försenad (dock minst 15 hela arbetsdagar från att kunden fått besked om att produkten är skickad) och ej längre önskar genomföra köpet åligger det dig att göra en avbeställning. För det fall försändelsen av en beställning redan skickats måste kunden ta emot beställningen. En avbeställning är inte giltig förrän en bekräftelse har mottagits av WECY via mejl. Om en produkt har utgått från sortimentet förbehåller sig WECY rätten att avbryta köpet och utföra en återbetalning till kunden. WECY kommer i sådant fall underrätta kunden om en ersättningsvara finns tillgänglig. 

WECY erbjuder 14 dagars returrätt från att du mottagit din leverans. Se FAQ för mer information kring retur.

Garanti

WECY ger 2 års garanti på samtliga produkter från inköpsdatum. Garantin täcker tillverkningsfel på produkten. Om du vill ha en ersättningsprodukt som täcks av denna garanti, kontakta WECY kundtjänst.. I e-postmeddelandet behöver du ange namn, adress, beställningsnummer och i detalj beskriva felet. Ange ”Reklamation av köp” som ämnesrad i ditt e-postmeddelande eller brev. Returförsändelsen betalas av WECY. Om WECY inte hittar något av de defekter som anges i beskrivningen kommer produkten skickas tillbaka till kunden. WECY ansvarar inte för reparation av varor. 

Personlig information

Vid handel på vår webbsida sparar vi vissa av dina personuppgifter för att du ska kunna genomföra ditt köp. Du har rätt att ta del av vilka uppgifter vi lagrar om dig och om någon uppgift är felaktig kan du få den ändrad eller raderad. Webbsidan använder cookies som innehåller information kring dig som besökare. Cookies används för att vi ska kunna förbättra din upplevelse av webbsidan. Mer information kring hantering av personuppgifter och cookies hittar du under integritetspolicyn

Produktinformation

WECY förbehåller sig rätten att korrigera priser, påföra extra kostnader, göra ändringar i produktsortimentet och därtill relaterad information utan förestående meddelande. Vår eftersträvan med produktbilder och beskrivande texter är att ge en så korrekt och verklighetstrogen bild av respektive produkt som är möjlig. Fel kan förekomma och vi tar tacksamt emot kommentarer kring hur vi kan förbättra information kring produkter. WECY kan inte garantera att alla produkter på samtliga bilder har samma utseende i verkligheten då färger kan komma att påverkas av ljus och andra yttre omständigheter. Produktbilder bör därav betraktas som illustrationer. Inställningar på din bildskärm och annan utrustning kan även den påverka hur produktbilder uppfattas. 

Kundklagomål

Eventuella klagomål på erhållen produkt ska göras till WECY kundtjänst. Vänligen meddela ditt ordernummer och en tydlig beskrivning helst med förtydligande bilder om det krävs av anledning till klagomålet. Vi återkommer så snart vi kan med vidare instruktioner och eventuell återlämning av produkten. 

Det är viktigt att du som kund noga undersöker varan när du tagit emot den. Om din vara skadats under transport måste detta rapporteras omgående till transportören. Detta gäller oavsett om det rör sig om en synlig skada eller ej. Om du upptäcker att varan skadats eller inte överensstämmer med den vara du beställde ska du kontakta oss inom 7 dagar från att du mottagit produkten. 

Felaktiga produkter som ska återlämnas till WECY ska alltjämt behandlas varsamt av kund och som om de vore felfria. Oavsett orsak till retur är det av stor vikt att produkten är förpackad så att den inte kan skadas under transport. I det fall en återlämnad produkt inte har några fel kommer WECY återreturnera produkten till kunden. Om en vara ska bytas görs detta mot en vara av motsvarande modell. Skulle en returnerad vara utgått ur produktsortimentet kommer liknande produkt erbjudas eller återbetalning av produktens värde. Om en tvist uppstår mellan dig som kund och WECY och vi inte kan lösa tvisten har du möjlighet att skicka klagomål till EU:s funktion om tvistlösning på nätet: Online Dispute Resolution. Mer information om denna instans finns att hitta på följande länk: http://ec.europa.eu/odr 

Ansvar

WECY:s ansvar för fel i samband med leverans är begränsat i enlighet med gällande leveransvillkor för den aktuella leveransen och vad som följer av dessa villkor. 

Vår ansvarsskyldighet gentemot kund för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning från WECY är begränsad till det totala beloppet av din beställning. WECY tar inget ansvar för indirekta förluster. 

Force Majeure

WECY undantas från skadeståndsansvar och andra påföljder orsakade av omständigheter bortom WECY:s kontroll. Exempel på sådana omständigheter tillräknas statlig intervention, ny eller ändrad lagstiftning, krig, bränder, översvämningar, avbrott i arbete, förbud, restriktioner, sabotage, dåliga transport- och väderförhållanden, utebliven leverans från leverantörer eller att WECY eller dess samarbetspartners skulle vara utsatt för kriminell verksamhet. 

Användargenererat innehåll

WECY:s webbplats kan innehålla användargenererat innehåll från exempelvis sociala medier. WECY tar inget juridiskt ansvar för sådant material. För det fall du misstänker ett upphovsrättsintrång eller intrång i annan rätt, vänligen kontakta WECY kundservice. 

Äganderätt

Samtliga produkter förblir WECY:s egendom till dess full betalning är erlagd. Produktbilder framtagna av WECY och publicerade på denna webbplats eller av WECY tillhörande ägarskap ska anses tillhöra WECY. Användande av en av WECY tillhörande egendom måste meddelas och godkännas innan användande är tillåten. 

Bedrägeri

Samtliga bedrägeriförsök kommer rapporteras till polisen. WECY förbehåller sig rätten att avbryta ett köp om misstanke om brott föreligger. 

Tillämplig lag och jurisdiktion

Svensk lag gäller för dessa villkor och användning av denna webbplats. I den mån lag tillåter ska svensk domstol ha exklusiv jurisdiktion avseende tvist som uppstår med anledning av dessa villkor eller din användning av webbplatsen med undantag för fall då WECY självmant väljer att vidta rättsliga åtgärder mot en kund eller användare där den har sin hemvist. 

Uppsägning

WECY förbehåller sig rätten att avsluta ditt konto och/eller din användning av webbsidan efter eget tycke. 

Klausulers giltighet

Om ett eller flera av villkor beskrivna på denna sida förklarats ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av domstol eller tillsynsmyndighet ska detta inte påverka återstående villkors giltighet. 

Innehavare av rättigheter

De immateriella rättigheter, såsom varumärke och upphovsrätt, på www.wecy.se , som tillhör WECY får inte användas i kommersiellt syfte utan tillåtelse av WECY. All användning av www.wecy.se eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar därav, annat än för ditt eget personliga bruk är förbjudet utan tillåtelse från WECY. 

Denna webbplats, www.wecy.se, ägs exklusivt av WECY AB. Allt material som förekommer på denna webbplats är förbehållet WECY AB. 

Ändringar

WECY kan komma att se över dessa allmänna villkor från tid till annan. Vid varje köptillfälle kommer då gällande villkor beskrivna på www.wecy.se vara tillämpliga på kontraktet mellan dig och WECY. Du bör därför regelbundet besöka denna sida för att hålla dig uppdaterad om innehållet i våra allmänna villkor. 

Bolagsinformation

WECY AB 
Barrstigen 1A
135 50 Tyresö 
Sverige


Organisationsnummer: 559207-7720
VAT-kod: SE559207772001