Integretspolicy

WECY AB, org.nr 559207-7720 (”WECY, ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt/våra”) behandlar dina personuppgifter när du besöker och använder de tjänster som finns på wecy.se, wecysportswear.com eller köper produkter i våra butiker. Vi strävar efter full transparens i vår hantering av besökares och kunders personuppgifter och har därav upprättat och antagit denna integritetspolicy. Nedan hittar du information om vilka typer av personuppgifter vi behandlar, varför vi gör det, vad vi använder dem till samt hur vi eventuellt delar med oss av uppgifterna. WECY är personuppgiftsansvarig vid all behandling av dina personuppgifter. 

Personuppgifter som WECY behandlar

Vi samlar in personuppgifter när du (i) köper kläder, accessoarer, presentkort samt andra varor, (ii) registrerar dig för nyheter, inbjudningar och erbjudanden, (iii) begär support samt (iv) använder vår webbplats. Till sådana personuppgifter räknas namn, e-postadress, telefonnummer, leveransadress, betalningsuppgifter, IP-adress, webbplatsanvändning samt annan information som du frivilligt lämnar till oss. 

Ändamål, rättslig grund och lagringsperiod

Vi kommer enbart att använda dina personuppgifter för de ändamål, och på de rättsliga grunder som anges nedan. Vi använder inte dina personuppgifter för något ändamål som inte är förenligt med ändamålen nedan. Vidare använder vi enbart dina personuppgifter under den period som anges under ”Lagringsperiod”; Efter denna period tas dina personuppgifter bort. 

Köp

Avsikt med behandlingen : När du köper kläder, tillbehör eller andra varor behandlar vi dina personuppgifter i syfte att fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig (se användningsvillkoren). I vårt köpformulär anges vilka uppgifter du behöver lämna åt oss för att kunna genomföra ditt köp. 

Rättslig grund för behandlingen : Behandlingen krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig (dvs. användningsvillkoren). 

Lagringsperiod : Vi behandlar dina personuppgifter under giltighetstiden för vårt avtal (inklusive den tvååriga garantiperioden), och tar därefter bort dina personuppgifter. Lagringsperioden gäller även köp som inte har kunnat genomföras på grund av för lite pengar på ditt konto. 

Direktmarknadsföring

Avsikt med behandlingen : När du registrerar dig för nyheter, inbjudningar och erbjudanden (direktmarknadsföring) behandlar vi dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster som du efterfrågar. Vår direktmarknadsföring bygger på profilering, vilket innebär att vi anpassar den information som du tar emot från oss baserat på vissa faktorer. Vi använder följande typer av personuppgifter för att sammanställa en profil: ditt kön, din position, dina tidigare köp, ditt beteende på vår webbplats och/eller ditt tidigare beteende när du har erhållit direktmarknadsföring direkt från oss. 

Rättslig grund för behandlingen : Behandlingen krävs för vårt berättigade intresse av att upprätthålla goda kundrelationer. 

Lagringsperiod : Om du tackar nej till eller avslutar prenumerationen på vår marknadsföring (inklusive profilering) kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det här ändamålet. Vi tar även bort dina personuppgifter om det inte finns någon annan rättslig grund för att behålla dina uppgifter (exempelvis ett giltigt köpeavtal). 

Support

Avsikt med behandlingen : Vid tillfälle support via mejl, livechatt eller annan kanal behandlar vi dina personuppgifter i avsikt att kunna hjälpa dig med det aktuella ärendet. 

Rättslig grund för behandlingen : Behandling av dessa data är nödvändig för att WECY ska kunna fullgöra vårt avtal med dig (dvs. användningsvillkoren). 

Lagringsperiod : Vi raderar dina uppgifter inom sex månader från att det relevanta ärendet har kunnat avslutas. 

Utcheckningspåminnelse

Avsikt med behandlingen : Om du har påbörjat ett köp på vår webbplats och i samband härmed har uppgett din e-postadress men inte har genomfört det slutliga steget i köpprocessen, skickar vi ett e-postmeddelande till dig med en länk till din varukorg i syfte att påminna dig om ditt oavslutade köp. 

Rättslig grund för behandlingen : Behandlingen är nödvändig för vårt och ditt intresse att upplysa om ditt ej avslutade köp. 

Lagringsperiod : Vi tar bort dina uppgifter inom en månad från utcheckningspåminnelsen, såvida det inte finns en annat rättslig grund för att behålla dina uppgifter (såsom ett giltigt köpeavtal). För frågor kring detta eller för att avböja från påminnelse kan du kontakta privacy_controller@wec.se. 

Användning av webbplats

Avsikt med behandlingen : När du använder vår webbplats behandlar vi dina personuppgifter i syfte att förbättra upplevelsen av vår webbplats samt för marknadsföringsändamål. 

Rättslig grund för behandlingen : Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att förbättra vår webbplats samt för marknadsföring. Mer information finns i avsnittet ”Cookies”. 

Lagringsperiod : Mer information finns i avsnittet ”Cookies”. 

Förhindra bedrägerier

Avsikt med behandlingen : Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att utföra riskanalyser, förhindra bedrägerier och hantera risker. 

Rättslig grund för behandlingen : Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att förhindra bedrägerier och hantera risker. 

Lagringsperiod : Vi raderar personuppgifter som använts för det här ändamålet med sex månaders intervall, såvida det inte finns något annat berättigat intresse av att behålla dina uppgifter. Vid köp som har avbrutits i syfte att förhindra bedrägerier kommer vi att ta bort dina personuppgifter två år efter att köpet inte kunde genomföras. 

Dataanalyser

Avsikt med behandlingen : Vi analyserar dina personuppgifter i syfte att sammanställa aggregerade spårningsuppgifter (däribland analyser av besökarnas användning av våra webbplatser genom att spåra information om exempelvis sidvisningar, trafikflöden, söktermer och klickningar). 

Rättslig grund för behandlingen : Behandlingen krävs för vårt legitima intresse av att ta fram statistik över tid. 

Lagringsperiod : Vi anonymiserar alla spårningsuppgifter om så är tekniskt möjligt. När dina personuppgifter har anonymiserats räknas de inte längre som personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. 

Lägg märke till att lagringsperioderna ovan inte gäller i den utsträckning WECY är skyldigt att spara dina personuppgifter (helt eller delvis) enligt tillämplig tvingande lagstiftning (exempelvis bokföringslagar). 

Delning av personuppgifter

Endast de personer som behöver behandla personuppgifterna för de syften som nämns ovan har åtkomst till dina personuppgifter. Skulle det vid något tillfälle krävas att vi delar dina personuppgifter utanför WECY AB kommer du bli meddelad om detta och om så är nödvändigt kommer ärendet avstanna tills ditt medgivande har inkommit. Detta är ytterst ovanligt och full transparens ligger såväl i vårt som i ert intresse. Vi kan vidare behöva tillåta att våra leverantörer får åtkomst till dina personuppgifter när de utför tjänster på uppdrag av oss, främst när de tillhandahåller support och underhåll av IT-system, lagringstjänster samt marknadsföring. All överföring av data utanför EU/EES sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Våra internationella överföringar av personuppgifter (däribland överföringar till våra koncernföretag och leverantörer utanför EU/EES) bygger på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Standardavtalsklausulerna finns här. 

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter enligt tillämplig lagstiftning:

Rätten att bli glömd : under vissa omständigheter (däribland behandling på grundval av ditt samtycke) kan du begära att vi tar bort dina användaruppgifter. Lägg märke till att den här rättigheten inte är ovillkorlig. Därför kommer ett försök att åberopa rättigheten eventuellt inte att leda till någon åtgärd från vår sida.

Rätt till korrigering : du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade samt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Rätt till åtkomst : du kan när som helst begära åtkomst till dina personuppgifter. På begäran förser vi dig med en kopia av dina personuppgifter i ett allmänt använt elektroniskt format.

Rätt till begränsning av behandling : du kan under vissa omständigheter begära av oss att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Lägg märke till att den här rättigheten inte är ovillkorlig. Därför kommer ett försök att åberopa rättigheten eventuellt inte att leda till någon åtgärd från vår sida.

Rätt att invända : till vissa behandlingsaktiviteter som utförs av oss och som har samband med dina personuppgifter, exempelvis vår behandling av dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse. Rätten att invända gäller även för behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

 

Slutligen har du även rätt att inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten i Sverige, vilket för närvarande är Datainspektionen. 

Cookies

Som en del av vår strävan efter att tillhandahålla personligt anpassade tjänster på vår webbplats använder vi cookies för att lagra och emellanåt spåra uppgifter om dig. En cookie är den liten datafil som skickas till din webbläsare från en webbserver och sparas på din hårddisk, och som gör det enklare att få åtkomst till samma sida nästa gång man besöker den. En cookie skickas exempelvis när du registrerar dig för hämtning av produkter eller information på vår webbplats. Om du inte vill att dina personuppgifter ska sparas i cookies kan du konfigurera webbläsaren så att den meddelar dig när en cookie tas emot. På det här sättet kan du bestämma varje gång om du vill godkänna användningen av cookies eller ej. Emellertid kan det vara nödvändigt att använda cookies för att tillhandahålla vissa funktioner, och om du väljer att neka cookies kan funktionerna på webbplatsen bli begränsade. Din webbläsare bör innehålla exakta anvisningar som förklarar hur du styr godkännandet av cookies. 

I syfte att ge dig full förståelse för vilka cookies vi använder på vår webbplats har vi listat dessa nedan: 

Leverantör: WECY 
Typ av cookie: Permanent 
Syfte: Cookie-meddelande som lagrar om du har godkänt integritets- och cookiepolicyn eller inte 
Lagringstid: Permanent 
Lagrade data: Sant/falskt 
Delning: Ingen 

Leverantör: WECY 
Typ av cookie: Första part 
Syfte: Sessions- och kundvagnsidentifiering 
Lagringstid: Session 
Lagrade data: Sessions- och kundvagnsidentifieringsdata 
Delning: Ingen 

Leverantör: WECY 
Typ av cookie: Session 
Syfte: Sessions- och kundvagnsidentifiering 
Lagringstid: Tillfällig sessionscookie 
Lagrade data: Sessions-ID 
Delning: Ingen 

Leverantör: Google 
Typ av cookie: Tredje part 
Syfte: Prestanda och statistik 
Lagringstid: Permanent 
Lagrade data: Sessions-ID, anonym IP-adress, sidstatistik Delning: Ja 

Leverantör: Facebook 
Typ av cookie: Tredje part 
Syfte: Marknadsföring 
Lagringstid: Permanent 
Lagrade data: Sessions-ID, sidstatistik 
Delning: Ja Datasäkerhet 

Beteendeadvertising
Som beskrivits ovan använder vi din personliga information för att ge dig riktade annonser eller marknadsföringsmeddelanden som vi tror kan vara av intresse för dig. För mer information om hur riktad reklam fungerar kan du besöka Network Advertising Initiatives ("NAI") utbildningssida på http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Du kan välja bort riktad reklam genom att använda länkarna nedan:

Dessutom kan du välja bort vissa av dessa tjänster genom att besöka Digital Advertising Alliances opt-out portal på: http://optout.aboutads.info/.

Vi använder oss av lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och som skydd mot åtkomst av obehöriga personer. Lämpliga säkerhetsåtgärder som vi har vidtagit omfattar införandet av säkra privata anslutningar, spårbarhet, katastrofåterställning, sårbarhetsanalys och åtkomstbegränsningar. Vi ser regelbundet över våra säkerhetsprinciper och -rutiner i syfte att säkerställa att våra system hålls skyddade och säkra. 

Kontaktuppgifter

Om du har frågor som rör vår hantering av dina personuppgifter eller vår användning av cookies, eller om du vill åberopa någon av dina rättigheter enligt tillämplig integritetslagstiftning är du välkommen att kontakta oss: privacy_controller@wecy.se. Ändringar i webbplatsens integritetspolicy Om vi förändrar det sätt på vilket vi hanterar dina personuppgifter eller använder cookies kommer vi omgående att uppdatera webbplatsens integritetspolicy och publicera det uppdaterade meddelandet på webbplatsen.a